1982.gads.

 

28. maijā darbā pieņemta I.Radeviča.

22.septembrī apstiprināts sekojošs audzēkņu saraksts un treneri:

Vieglatlētika: 290 audzēkņi.

 

лучший центр йоги харьков

Treneri: V.Māziņa, A.Māziņš, V.Skerškāns, A.Solims, D.Zarāns, I.Krikova, I.Maslovs, I.Ņevečera, G.Sirjevs, Aizupiete, J.Solims, R.Harlamova, V.Smirotkins, I.Radeviča, J.Markevičs.

Distanču slēpošana: 83 audzēkņi.

Treneri: V.Zlidnis, V.Platacis, Boļšakovs, V.Kozlovs.

Brīvā cīņa: 47 audzēkņi.

Treneri: J.Čilikins, V.Šavikins.

Ložu šaušana: 18 audzēkņi.

Treneris: Z.Blazevičs.

Labākos rezultātus vieglatlētikā sasniedz: V.Tolstika-Gotovska, V.Voronova, V.Skerškāne, Ir.Šepeļeviča, L.Stavro, O.Slastjunova, I.Bikovska, I.Lubāne (trenere V.Māziņa), A.Orbidāns (treneris V.Zlidnis), J.Pudulis (treneris J.Solims), V.Slepņovs,I.Kalnačs, I.Rumjancevs (I.Ņevečerja), A.Tuziks, P.Šlikovs (I.Maslovs), A.Mikuckis, N.Naumčiks (D.Zarāns).

Labākos rezultātus ložu šaušanā sasniedz: M.Aļehno (treneris Z.Blazevičs).

 

1983.gads.

 

22.septembrī apstiprināts sekojošs audzēkņu saraksts un treneri:

Vieglatlētika: 301 audzēknis.

Treneri: V.Māziņa, A.Māziņš, V.Skerškāns, A.Solims, D.Zarāns, I.Maslovs, I.Ņevečera, G.Sirjevs, J.Solims, R.Harlamova, V.Smirotkins, I.Radeviča, J.Markevičs, J.Lipšāns, J.Gribule, S.Titova.

Distanču slēpošana: 60 audzēkņi.

Treneri: V.Zlidnis, I.Kozlovs.

Brīvā cīņa: 52 audzēkņi.

Treneri: J.Čilikins, V.Šavikins.

Ložu šaušana: 30 audzēkņi.

Treneris: Z.Blazevičs.

Labākos rezultātus vieglatlētikā sasniedz: L.Stavro, I.Bikovska (trenere V.Māziņa), J.Pudulis (treneris J.Solims).

Labākos rezultātus ložu šaušanā sasniedz: M.Aļehno, R.Sapego, V.Krickis, A.Bogdāne (treneris Z.Blazevičs).

Labākos rezultātus distanču slēpošanā sasniedz: I.Varnase, V.Caune, A.Orbidāns, R.Leniss, V.Ļaksa, V.Pitkeviča, T.Bulkina  (treneris V.Zlidnis).

 

1984.gads.

 

 Darbā pieņemti S.Sirjeva un A.Smirnovs.

28.septembrī apstiprināts sekojošs audzēkņu saraksts un treneri:

Vieglatlētika: 128 audzēkņi.

Treneri: V.Māziņa, A.Māziņš, V.Skerškāns, D.Zarāns, I.Maslovs, I.Radeviča, J.Lipšāns.

Distanču slēpošana: 35 audzēkņi.

Treneri: V.Zlidnis.

Brīvā cīņa: 44 audzēkņi.

Treneri: J.Čilikins, V.Šavikins, Ē.Križanovskis.

Ložu šaušana: 32 audzēkņi.

Treneris: Z.Blazevičs.

Sākuma sagatavošanas grupas: 504 audzēkņi.

Treneri: Ļ.Novicka, G.Sirjevs, I.Nevičera, S.Sirjeva, I.Ļuta, J.Markevičs, M.Murāne, V.Platacis, G.Donga, J.Solims, Ē.Šaters, I.Kozlovs, I.Krikova, D.Štuopite, R.Harlamova, V.Stivriņa, A.Solims.

  Labākos rezultātus vieglatlētikā sasniedz: M.Šlapina, I.Bikovska, O.Slastjunova, V.Skerškāne (trenere V.Māziņa), A.Tuziks (I.Maslovs).

  Labākos rezultātus ložu šaušanā sasniedz: S.Vasins (treneris Z.Blazevičs).

Labākos rezultātus distanču slēpošanā sasniedz: I.Varnase, V.Caune, A.Orbidāns, R.Leniss, V.Ļaksa, V.Pitkeviča, T.Bulkina, V.Jeremejeva  (treneris V.Zlidnis).

 

 1985.gads.

 

27.septembrī apstiprināts sekojošs audzēkņu saraksts un treneri:

Vieglatlētika: 122 audzēkņi.

Treneri: V.Māziņa, A.Māziņš, V.Skerškāns, D.Zarāns,  I.Radeviča, J.Lipšāns, V.Beinarovičs.

Distanču slēpošana: 47 audzēkņi.

Treneri: V.Zlidnis, I.Berga.

Brīvā cīņa: 53 audzēkņi.

Treneri: J.Čilikins, V.Fedosejevs, Ē.Križanovskis.

Ložu šaušana: 40 audzēkņi.

Treneris: Z.Blazevičs.

Sākuma sagatavošanas grupas: 593 audzēkņi.

Treneri: Ļ.Novicka, G.Sirjevs, I.Nevičera, S.Sirjeva,  J.Markevičs, V.Platacis, G.Donga, J.Solims, Ē.Šaters, I.Kozlovs, D.Štuopite, R.Harlamova, A.Solims,V.Beinarovičs, J.Gribule.

11. novembrī sporta skolu beidz 17 audzēkņi.

 Labākos rezultātus vieglatlētikā sasniedz: O.Slastjunova (trenere V.Māziņa), I.Umbraško (trenere I.Radeviča)

 Labākos rezultātus distanču slēpošanā sasniedz:  T.Bulkina (treneris V.Zlidnis).

 

 1986.gads.

 

27.septembrī apstiprināts sekojošs audzēkņu saraksts un treneri:

Vieglatlētika: 168 audzēkņi.

Treneri: V.Māziņa, A.Māziņš, D.Zarāns,  I.Radeviča, J.Lipšāns, V.Beinarovičs, R.Harlamova.

Vieglatlētikas sākuma sagatavošanas grupas:274 audzēkņi.

 Treneri: Ļ.Novicka, I.Nevičera, S.Sirjeva,  J.Markevičs,  G.Donga, A.Solims, J.Gribule, A.Pontaga.

Distanču slēpošana: 21 audzēknis.

Treneris: V.Zlidnis.

Distanču slēpošanas sākuma sagatavošanas grupas:133 audzēkņi.

Treneri:V.Platacis, D.Štuopite, A.Grigorjeva, R.Štuopis, I.Kozlovs.

Brīvā cīņa: 40 audzēkņi.

Treneris: J.Čilikins

Brīvās cīņas sākuma sagatavošanas grupas:76 audzēkņi.

Treneri:I.Nevičera, G.Sirjevs, E.Augustovs, J.Solims.

Ložu šaušana: 29 audzēkņi.

Treneris: Z.Blazevičs.

Ložu šaušanas sākuma sagatavošanas grupas: 73 audzēkņi.

Treneri: I.Nevičera, A.Solims,A.Mikulāns, A.Kadaņecs.

 Labākos rezultātus vieglatlētikā sasniedz: I.Dzalbe (trenere V.Māziņa) un  I.Umbraško (trenere I.Radeviča).

 

1987.gads.

 

 Darbā pieņemti G.Karpenko par šaušanas treneri,Ē.Križanovskis par brīvās cīņas treneri un I.Afanasjevs par slēpošanas treneri. No darba aiziet V.Zlidnis.

1.oktobrī apstiprināts sekojošs audzēkņu saraksts un treneri:

Vieglatlētika: 393 audzēkņi.

Treneri: V.Māziņa, I.Radeviča, J.Lipšāns, D.Zarāns, P.Maslovs, Novicka, J.Gribule, G.Sirjevs, G.Donga, I.Nevičera, J.Markevičs, Baraduļkina, I.Krikova, R.Harlamova.

Distanču slēpošana: 185 audzēkņi.

Treneri: I.Afanasjevs, J.Platacis, I.Kozlovs, Grigorjeva, D.Štuopite, I.Bernāte.

Brīvā cīņa: 71 audzēknis.

Treneri: J.Čilikins, Augustovs, J.Solims.

Ložu šaušana: 84 audzēkņi.

Treneris: Z.Blazevičs, A.Solims, Mikulāns, I.Nevičera, Mileika.

Sporta skolu beidz 11 audzēkņi.

4.decembrī slēpošanas nodaļā darbā pieņemti V.Nipere, Karjagins

 Labākos rezultātus vieglatlētikā sasniedz: S.Aboltusova, I.Dzalbe (trenere V.Māziņa), I.Umbraško (trenere I.Radeviča)

 Labākos rezultātus ložu šaušanā sasniedz: V.Krilovs, T.Geka (treneris Z.Blazevičs).

 

1988.gads.

 

22.augustā darbā pieņemta M.Šlapina.

30.septembrī apstiprināts sekojošs audzēkņu saraksts un treneri:

Vieglatlētika: 379 audzēkņi.

Treneri: V.Māziņa, I.Radeviča, J.Lipšāns, D.Zarāns, A.Māziņš, M.Šlapina, Novicka, J.Gribule, G.Donga, Boroduļkina, J.Solims, A.Solims, R.Harlamova.

Distanču slēpošana: 116 audzēkņi.

Treneri: I.Afanasjevs, J.Platacis, Kozlovs, G.Sirjevs,V.Nipere.

Brīvā cīņa: 103 audzēkņi.

Treneri: J.Čilikins, L.Rukmans, R.Nipers, B.Cimoškevičs.

Ložu šaušana: 103 audzēkņi.

Treneri: Z.Blazevičs, A.Solims, Puncule, I.Nevičera, Mileika.

Sporta skolu beidz 9 audzēkņi.

Labākos rezultātus ložu šaušanā sasniedz: V.Krilovs, I.Dilba (treneris Z.Blazevičs).

Labākos rezultātus vieglatlētikā sasniedz: O.Rabkēvičs, R.Cimoško, D.Smirnova. I.Golubs, S.Lebedoks, E.Vagalis, V.Suhanovs, M.Naruševičs, A.Dzalbs, S.Suhoveiko.

Labākos rezultātus distanču slēpošanā sasniedz: J.Marcinkeviča, I.Murāns.

 Labākos rezultātus brīvajā cīņā sasniedz: P.Jaņevičs, V.Paņko, S.Ņemeņonoks.

 

1989.gads.

 

Sporta skolu beidz 11 audzēkņi.

2.oktobrī apstiprināts sekojošs audzēkņu saraksts un treneri:

Vieglatlētika: 327 audzēkņi.

Treneri: V.Māziņa, I.Radeviča, J.Lipšāns, A.Māziņš, M.Šlapina, Novicka, J.Gribule, G.Donga, Boroduļkina, J.Solims, A.Solims, I.Kromāns, I.Krikova.

Distanču slēpošana: 70 audzēkņi.

Treneri: I.Afanasjevs, I.Kozlovs, G.Sirjevs.

Brīvā cīņa: 136 audzēkņi.

Treneri: J.Čilikins, L.Rukmans, R.Nipers, B.Cimoškevičs, Buvtromovičs, S.Visockis.

Ložu šaušana: 109 audzēkņi.

Treneri: Z.Blazevičs, A.Solims, I.Nevičera, Mileika, L.Rukmans, H.Zinovjevs.

17. oktobrī darbā pieņemta I.Dzalbe.

Labākos rezultātus vieglatlētikā sasniedz: M.Naruševičs, S.Suhoveiko, G.Šugailo, R.Tarasovs, O.Rabkevičs, D.Smirnova, A.Dzalbs, D.Lipskis, A.Panteļejevs, R.Cimoško, D.Suhanovs, E.Peipiņš, A.Opuskis.

Labākos rezultātus ložu šaušanā sasniedz: I.Dilba, (treneris Z.Blazevičs).

Labākos rezultātus brīvajā cīņā sasniedz: P.Jaņevičs, A.Badajevs, L.Andruškevičs, J.Koncevičs, I.Granovskis, S.Paškevičs (treneris J.Čilikins).

Labākos rezultātus distanču slēpošanā sasniedz: S.Petroviča.

 

 1990.gads.

 

14. janvārī apstiprināts sekojošs audzēkņu saraksts un treneri:

Vieglatlētika: 72 audzēkņi.

Treneri: V.Māziņa, I.Radeviča, J.Lipšāns.

Distanču slēpošana: 18 audzēkņi.

Treneris: I.Afanasjevs.

Brīvā cīņa: 36 audzēkņi.

Treneris: J.Čilikins.

Ložu šaušana: 18 audzēkņi.

Treneris: Z.Blazevičs.

VFS pulciņi: Dagdā (Novicka); Izvaltā (J.Gribule); Piedruja (Boroduļkina); Skaista (Donga, Mileika); Šķaune (J.Solims); Sauleskalns (A.Solims); Kalnieši (M.Šlapina, L.Rukmans); Krāslava (I.Radeviča, J.Lipšāns, V.Māziņa, I.Afanasjevs, V.Buturovičs, Z.Blaževičs, G.Zinovjevs, I.Krikova, S.Visockis); Ezernieki (I.Kromāne,); Ežezers (I.Kozlovs); Dagda (G.Sirjevs, R.Nipers, I.Nevičera); Indra (B.Cimaškevičs); Asūne (I.Dzalbe) – kopā 550 audzēkņi.

Sporta skolu beidz 3 audzēkņi.

 

1. oktobrī apstiprināts sekojošs audzēkņu saraksts un treneri:

Vieglatlētika: 126 audzēkņi.

Treneri: V.Māziņa, I.Radeviča, J.Lipšāns.

Distanču slēpošana: 35 audzēkņi.

Treneris: I.Afanasjevs.

Brīvā cīņa: 41 audzēknis.

Treneris: J.Čilikins.

Ložu šaušana: 16 audzēkņi.

Treneris: Z.Blazevičs.

VFS pulciņi: Dagdā (Novicka); Piedruja (Boroduļkina); Skaista (Donga, Mileika); Šķaune (J.Solims); Sauleskalns (A.Solims); Krāslava ( I.Krikova, S.Visockis, R.Harlamova, B.Kevišs);  Ežezers (I.Kozlovs); Dagda (G.Sirjevs, S.Sirjeva, R.Nipers, I.Nevičera); Indra (B.Cimaškevičs); Asūne (I.Dzalbe); Auleja (I.Silavs); V.Puncule  – kopā 440 audzēkņi.

12. oktobrī Z.Blazevičs pāriet darbā uz muitu un sporta skolā strādā amatu apvienošanas kārtībā.

`        Labākos rezultātus vieglatlētikā sasniedz: M.Naruševičs, S.Suhoveiko, E.Peipiņš, V.Keziks, M.Ūdris, H.Mežale, L.Harlamova, A.Maslovs, G.Lietavietis, N.Bojarčuka, R.Cimoško, T.Sevastjanova, A.Stankevičs.

Labākos rezultātus ložu šaušanā sasniedz: I.Dilba, J.Bukovska (treneris Z.Blazevičs).

 

1991.gads.

 

Darbā pieņemts J.Gotovskis (vieglatlētika) un I.Ozols (ložu šaušana).

26. augustā uz paša vēlēšanos atbrīvots J.Lipšāns, 31. augustā atbrīvots J.Ozols.

1.septembrī darbā pieņemta L.Tarasova (ložu šaušana).

30. septembrī apstiprināts sekojošs audzēkņu saraksts un treneri:

Vieglatlētika: 116 audzēkņi.

Treneri: V.Māziņa, I.Radeviča, J.Gotovskis.

Distanču slēpošana: 10 audzēkņi.

Treneris: I.Afanasjevs.

Brīvā cīņa: 39 audzēkņi.

Treneris: J.Čilikins.

Ložu šaušana: 17 audzēkņi.

Treneris: L.Tarasova.

VFS pulciņi: Dagdā (Novicka); Skaista (Donga); Šķaune (J.Solims); Sauleskalns (A.Solims); Krāslava ( I.Krikova, S.Visockis, R.Harlamova, B.Kevišs, V.Beinarovičs);  Ežezers (Kozlovs); Dagda (G.Sirjevs, S.Sirjeva, I.Nevičera); Indra (B.Cimaškevičs); Auleja (I.Silavs); V.Puncule ; Izvalta (J.Gribule); Ezernieki (V.Igaunis, J.Vaišļa); Piedruja (Boroduļkina); – kopā 492 audzēkņi.

   23. decembrī apstiprinātas sekojošas darbinieku kategorijas:

 1. 1.Direktors – A.Māziņš;
 2. 2.Direktora vietnieks – D.Zarāns;
 3. 3.Struktūrvienības vadītāja – R.Harlamova;
 4. 4.Sporta ierīču montētājs – R.Krumpāns;
 5. 5.Šoferis - R.Krumpāns;
 6. 6.Šoferis – A.Solims;
 7. 7.Medmāsa – Č.Aļhimoviča;
 8. 8.Ēku, izbūvju un iekārtu tekošā remonta un apkopes strādnieks – V.Trojanovskis;
 9. 9.Ēku, izbūvju un iekārtu tekošā remonta un apkopes strādnieks – S.Sakovičs;
 10. 10.Strādnieks – S.Konošonoks;
 11. 11.Strādnieks – H.Čiževska;
 12. 12.Strādnieks – A.Paškeviča;
 13. 13.Dienesta telpu apkopēja – P.Belohvostikova;
 14. 14.Dienesta telpu apkopēja – L.Krīviņa;
 15. 15.Dienesta telpu apkopēja – J.Sakoviča;
 16. 16.Dienesta telpu apkopēja – L.Pelnika;
 17. 17.Pulciņa vadītāja – L.Tarasova;
 18. 18.Pulciņa vadītājs – J.Čilikins;
 19. 19.Pulciņa vadītājs – I.Afanasjevs;
 20. 20.Pulciņa vadītāja – V.Māziņa;
 21. 21.Pulciņa vadītāja – I.Radeviča;
 22. 22.Pulciņa vadītājs – J.Gotovskis;
 23. 23.Pulciņa vadītāja – R.Harlamova.

Darba apvienošanas kārtībā: I.Krikova, S.Visockis, V.Beinarovičs, J.Solims, A.Solims, T.Boroduļkina, B.Cimoškevičs, J.Gribule, V.Puncule, I.Kozlovs, B.Kevišs, G.Donga, J.Vaišļa, V.Igaunis, G.Sirjevs, L.Novicka, I.Nevičera, S.Sirjeva, I.Silavs.

`        Labākos rezultātus vieglatlētikā sasniedz: A.Dzalbs, G.Lietavietis, S.Suhoveiko, E.Peipiņš, N.Šavikina, E.Tiško, R.Cimoško, H.Mežale.

Labākos rezultātus distanču slēpošanā sasniedz: S.Petroviča, I.Murāns. 

 

21.08.2012

 

{jcomments on}

Powered by Bullraider.com